Eerste DBS-procedure met succes uitgevoerd bij een parkinsonpatiënt

DBS team ( van links naar rechts : Dr. Gaelle Vermeersch ( neuroloog), dr. Bruno Bergmans ( neuroloog), dr. Alexander Janssen ( neurochirurg), dhr Bart Vandenbroucke ( hoofdverpleegkundige neurochirurgie), Eline Hallaert ( instrumentiste neurochirurgie) dr. Nikolaas Vantomme (neurochirurg-diensthoofd) Afwezig op de foto. Parkinsonverpleegkundigen Tania en Carmen , neuropsychologe Lut, kinesitherapeut Heidi.

Levenskwaliteit verbeteren

Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation/DBS) is een geavanceerde techniek die de levenskwaliteit voor patiënten met de ziekte van Parkinson in een gevorderd stadium of met andere bewegingsstoornissen, zoals essentiële tremor en dystonie, gevoelig kan verbeteren

Hersenactiviteit beïnvloeden

Wat houdt DBS precies in? Via twee kleine boorgaten plaatsen we twee fijne elektrodes in de hersenen die belangrijke kernen in de hersenen elektrisch stimuleren. Zo’n procedure verloopt in 2 delen:

Het eerste gedeelte gebeurt onder lokale verdoving. De artsen registreren dan de hersenactiviteit om de precieze locatie van de ‘kern van Luys’ (nucleus subthalamicus) te bepalen, waar de elektrodes zullen komen. Dan volgt een proefstimulatie bij de wakkere patiënt zodat we het effect van de stimulatie onmiddellijk kunnen nagaan. Op die manier kunnen we de juiste plek zoeken waar de stimulatie het beste resultaat oplevert.

Voor deel twee van de ingreep brengen we de patiënt onder algemene verdoving. We tunnelen dan kabels onder de huid vanaf de elektrodes tot aan de borst. Daar verbinden we ze met een ‘pulsegenerator’, die op dezelfde plaats zit als waar een pacemaker zou zitten. De generator zal continu pulsen afgeven aan hoge frequentie en kan op die manier de hersenactiviteit beïnvloeden.

Succesvolle ingreep

De eerste DBS-procedure voerden we alvast met succes uit op 5 april, bij een patiënte met de ziekte van Parkinson. De bedoeling van zo’n implantaat is dat we dankzij de hersenstimulatie haar parkinsonmedicatie sterk kunnen verminderen. Op die manier kan mevrouw verder met een lage dosis medicatie, waar ze minder (of geen) bijwerkingen van ondervindt, in combinatie met stimulatie. Voor haar zal dat een aanzienlijke verbetering van haar levenskwaliteit betekenen.

Deskundig team

Neurochirurg dr. Alexander Janssen voerde deze ingreep uit, bijgestaan door dr. Carel Hoffman, bij wie hij een fellowship volgde in het HagaZiekenhuis in Den Haag om zich deze techniek eigen te maken. Tijdens de ingreep beoordelen de neurologen, in dit geval dr. Bruno Bergmans (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV), dr. Gaelle Vermeersch (AZ Sint-Lucas Brugge) en dr. Fiorella Contarino (HagaZiekenhuis Den Haag),  de effecten van de stimulatie en bepalen ze mee waar precies we de elektrodes definitief zullen implanteren om het beste effect te bekomen. Neuroloog en neurochirurg bepalen samen welke patiënten in aanmerking komen voor deze ingreep en blijven ook nadien allebei betrokken bij de opvolging en eventuele aanpassingen van de diepe hersenstimulatie

Goede samenwerking

Dat we nu een DBS-centrum zijn danken we aan de goede samenwerking tussen de diensten Neurologie van campus Sint-Jan (dr. Bruno Bergmans) en AZ Sint-Lucas Brugge (dr. Gaëlle Vermeersch) en onze dienst Neurochirurgie (dr. Alexander Janssen). Zo kunnen we deze techniek aanbieden in het hele KOM-netwerk (regio Noord-West-Vlaanderen).